Accés només per al professorDEURES D'ESTIU: Instruccions per fer els deuresECONOMIA          
  Altres exercicis        
    Conceptes bàsic sobre formes jurídiques      
    Exercicis sobre percentatges      
    Flux circular de la renda amb el sector públic      
    Valor Afegit i Impost sobre el Valor Afegit      
           
  Examens        
    curs 2013-14      
      Primera Avaluació    
       

Parcial de Setmana Verda
Preavaluació

Examen amb respostes
Examen sense respostes

        Setmana Verda Examen amb respostes
Examen sense respostes
        Recuperació de Setmana verda Examen amb respostes
Examen sense respostes
           
      Segona avaluació    
        Setmana Verda Examen amb respostes
Examen sense respostes
        Recuperació de Setmana Verda Examen amb respostes
Examen sense respostes
           
      Tercera avaluació    
        Setmana Verda Examen amb respostes
Examen sense respostes
        Recuperació de Setmana Verda Examen amb respostes
Examen sense respostes
           
    Curs 2014-15      
      Convocatòria extraordinària d'octubre    
      Primera avaluació    
        Setmana Verda Examen amb respostes
Examen sense respostes
        Recuperació de Setmana Verda Examen amb respostes
Examen sense respostes
           
      Segona avaluació    
        Setmana Verda Examen amb respostes
Examen sense respostes
        Recuperació de Setmana Verda Examen amb respostes
Examen sense respostes
           
      Tercera avaluació    
        Setmana Verda Examen amb respostes
Examen sense respostes
        Recuperació de Setmana Verda Examen amb respostes
Examen sense respostes
           
           

ECONOMIA I ORGANITZACIÓ
DE L'EMPRESA

         
  Altres exercicis        
    Conceptes bàsic sobre formes jurídiques      
    Exercicis sobre percentatges      
    Flux circular de la renda amb el sector públic      
    Valor Afegit i Impost sobre el Valor Afegit      
           
  Examens        
    curs 2013-14      
      Primera Avaluació    
        Parcial de Setmana Verda
Preavaluació
Examen amb respostes
Examen sense respostes
        Setmana Verda Examen amb respostes
Examen sense respostes
        Recuperació de Setmana verda Examen amb respostes
Examen sense respostes
           
      Segona avaluació    
        Setmana Verda Examen amb respostes
Examen sense respostes
        Recuperació de Setmana Verda Examen amb respostes
Examen sense respostes
           
      Tercera avaluació    
        Setmana Verda Examen amb respostes
Examen sense respostes
        Recuperació de Setmana Verda Examen amb respostes
Examen sense respostes
           
    Curs 2014-15      
      Primera avaluació    
        Parcial de Setmana Verda
Preavaluació
Examen amb respostes
Examen sense respostes
        Setmana Verda Examen amb respostes
Examen sense respostes
        Recuperació de Setmana Verda Examen amb respostes
Examen sense respostes
           
      Segona avaluació    
        Setmana Verda Examen amb respostes
Examen sense respostes
        Recuperació de Setmana Verda Examen amb respostes
Examen sense respostes
           
      Tercera avaluació    
        Setmana Verda Examen amb respostes
Examen sense respostes
        Recuperació de Setmana Verda Examen amb respostes
Examen sense respostes